Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencja czasu pracy pracownika

Ewidencja nauczycieli i pracowników (SIO)

Ewidencja dzieci (SIO)

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Rejestr skarg i wniosków

Ewidencja kadrowa

Lista pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Rejestr zarządzeń dyrektora 

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Rejestr umów

Księga kontroli zewnętrznych

Rejestr wydanych zaświadczeń

Ewidencja wystawionych faktur

Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu – system ATMS Kids

 

Księgi protokołów rad pedagogicznych

Dzienniki lekcyjne zajęć

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Archiwum przedszkola – pozostała dokumentacja