Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016– 2019 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę wolnych miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od dnia 7 marca 2022 roku od godz. 8.00 do dnia 25 marca 2022 roku do godz. 15.00.

Wniosek znajduje się na stronie pod adresem: http://krapkowice.przedszkola.vnabor.pl.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).
  3. Uchwały Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
  4. Zarządzenie Nr 814/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2022 roku
    w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
    oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Więcej informacji na stronie przedszkola:

https://pp6.krapkowice.pl/390/100/zasady-elektronicznej-rekrutacji.html