Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015– 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od dnia 8 marca 2021 roku do dnia 26 marca 2021 roku.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).
  3. Uchwały Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice
  4. Zarządzenia Nr 551/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Więcej informacji na stronie przedszkola :

http://pp6.krapkowice.pl/328/122/rekrutacja-20212022.html

http://pp6.krapkowice.pl/345/122/rekrutacja-do-przedszkoli-informacja.html

 

PDFUchwała Nr XXVI 319 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (256,21KB)
PDFZarządzenie nr 551 2021 Burmistrza Krapkowic w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok 2021 2022.pdf (490,97KB)